Home Wat is KRAS Hoe werkt KRAS Presentatie Updates Contact

 

Hoe werkt KRAS

U krijgt een goede indruk van het gebruik en de mogelijkheden van KRAS door de filmpjes te bekijken op de pagina 'Presentatie'.

In overleg met uw dierenarts bepaalt u behandelplannen voor uw bedrijf. Met KRAS kiest u een van de ingevoerde behandelplannen. De PDA geeft na uw keuze van het behandelplan aan welk medicijn er gegeven moet worden en op welk tijdstip. De PDA adviseert een dosering op grond van de leeftijd en geschat gewicht van het kalf. Daar mag u van afwijken, maar het advies van KRAS kan fouten voorkomen. Het is niet nodig om dingen zoals REG NL nr, toedieningwijze, eenheden, dosering en wachttijd zelf in te vullen. De PDA kent zulke gegevens van gangbare medicijnen.

U kunt de geplande afvoerdatum van kalveren invoeren. De PDA alarmeert u dan als u kiest voor medicijnen met een te lange wachttijd.

KRAS houdt vanaf dag 1 het medicijnregistratieformulier bij voor individuele behandelingen, keurig volgens het IKB werkboek 2008 (Optie 1). U kunt behandelingen per koppel invoeren en toch worden de gebruikte diergeneesmiddelen per individueel dier geregistreerd.

Met een druk op de knop kunt u via internet gegevens uitwisselen met de centrale database van KRAS. Daarmee heeft u een goede backup en voldoet u meteen aan de bewaarplicht van al uw gegevens, zolang u KRAS gebruikt. Bij elke uitwisseling kijkt KRAS of er een update van de software is. Zulke updates zijn gratis en komen automatisch op uw PDA